Worker’s Compensation

Workers-comp-Injury

Workers Comp Injury

When the carrier denies a workers comp injury, adding the injury to a case can be a difficult task. This article discusses what an injured worker must know about adding an injury or condition to the case.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jest wiele czynników, które wpływają na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Istnieją cztery główne komponenty, które należy zrozumieć, aby efektywnie ubiegać się za uszkodzenia ciała, do których doszło przy wypadku w pracy. Sa to: ograniczone zaufanie do ubezpieczalni, przywilej do odwołania się przed sędzią, możliwość polubownego zakończenia sprawy, a także zatrudnienie adwokatów, którzy wiedza jak prowadzić proces o odszkodowanie rownoloegle z p postepowaniem o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć

Workers-Compensation-Claim-Process

Workers Compensation Claim Process

Every injured worker eligible for workers’ compensation benefits should know his or her rights. This article will discuss some of the things every injured worker should know about the workers’ compensation claim process.

Workers Comp Shoulder Injury

Workers Compensation Shoulder Injury Settlements

The value of a workers compensation shoulder injury settlement will depend on several factors specific to the case. This article will explain what the insurance carrier will consider when considering a shoulder injury settlement.

Workers Comp Surgery

Workers Comp Surgery

This article explains what the injured worker needs to know about workers comp surgery. It discusses the impact of a surgery on a case and what steps the worker and insurance carrier will take after surgery.

Wypadek w Pracy a Odszkodowanie

Wypadek w Pracy a Odszkodowanie

Czy wiesz, ze jeśli zdarzy się wypadek w pracy, a także w drodze do niej, to w większości przypadków poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym procesie.

workers-comp-process

Workers Comp Process

This article discusses the workers comp process and what the injured worker should expect. From medical record requirement, to witnesses. The worker should be familiar with criteria and deadlines.

When Does Workers Comp Start Paying

When Does Workers Comp Start Paying?

Does the workers comp carrier need to start paying you right away? How do you properly file a claim. Read this article to make sure you’re taking the steps needed to protect your rights.

Workers-Compensation-Claims

Workers Compensation Claims

Sometimes, a workers compensation claim can impact the ability for a negligent third party to recover from the injured worker’s employer. This article will explain the Court’s position when dealing with an undocumented alien worker.

Call Now ButtonCall Now 212-514-5100